Cheekhen bhi yahan ghor se sunta nahi Koi

Cheekhen bhi yahan ghor se sunta nahi Koi

Kin logon mai tum shair sunane nikal aye

Post a comment

0 Comments